In het lang


Brestonica

De oplossing voor het beheer van kassa’s en vending machines

in Uw gemeenschapsrestaurant.


De werking is verdeeld over 2 softwarepakketten.

Brestonica B/O (de back-office voor centraal beheer)

en Brestonica F/O (de front-office voor de registraties van verkopen).

Alle beheer gebeurt vanuit de Brestonica B/O, zowel het beheer van de artikels, de prijzen, de kassiers en verbruikersgroepen, de prijzen in de automaten,

als ook alle uitwisseling van data zoals met het badgesysteem, de personeelsadministratie en de geldstromen. De artikels en de verbruikers worden ondergebracht in groepen en subgroepen. De relatie tussen artikels

en verbruikers loopt over 9 verschillende tarieven, faciliteiten (bijvoorbeeld beperking tot 1 gesubsidieerde maaltijd per etmaal), kortingen, subsidiëringen,


Brestonica biedt alle bestaande betaalmogelijkheden:

Cash geld

Bancontact en/of kredietkaarten, elektronische maaltijdcheques,

  NFC, QR code …

Verwerking via het loon, domiciliëring, home banking

Op- & afwaarderen (opwaarderen aan de kassa en/of via homebanking

  en/of aan automaat)

De saldi worden bijgehouden op uw server (niet in de Cloud),

  er zijn dus geen externe verbindingen noodzakelijk.

Facturatie aan derden

Boeking op kostenplaats


Deze betaalmogelijkheden kunnen naast mekaar werken, bv.:

Bezoekers betalen cash, met Bancontact of elektronische maaltijdcheque

Loonverwerking voor het eigen personeel

Op en afwaarderen voor stagiairs en externe contractanten

Facturatie aan externe contractanten

Boeking op kostenplaats van vergaderingen en zakenlunches

Ouders betalen via home banking


De sleutel voor al deze mogelijkheden is de combinatie van Brestonica met

de bestaande personeelsbadge.  Dit bespaart aan alle betrokkenen het ongemak van 2 of meer badges in gebruik te hebben en het bespaart de bijkomende investering in een overtollig kaartsysteem. Vanuit HR nemen we in ons systeem enkele basisgegevens op per persoon, namelijk de naam, het badgenummer, het interne personeelsnummer, het interne boekhoudnummer en het tarief volgens hetwelk hij of zij zal bediend worden. On en off line werking zijn mogelijk en ook een combinatie: voorbeeld : kassa’s on line en vending automaten off line.

De kassa zelf werkt zo dat alles snel en efficiënt verloopt: zo weinig mogelijk cash, zo veel mogelijk automatisch en telkens voor iedere gebruiker een correct ticket met het detail van zijn producten. De kassa bepaalt het tarief en de betaalwijze, zodat de kassier niet enkel uitzonderlijk snel werkt, maar bovendien niet in conflict en discussies komt met sommige klanten. Ook de vending automaat kan verschillende tarieven hanteren.Rapportering: Standaard zijn een dertigtal rapporten voorzien in Brestonica,

met bovendien een standaardexport van alle data in Access of Excel en alle data staat tevens ter beschikking in SQL: detail van de verkoop per artikel of artikelgroep, detail van de verkoop per klant of klantengroep, een boekhoudkundig financieel rapport, zicht op de werking van de kassiers, detail van de verkoop per kostenplaats, enz…


Detectie van fouten: Niet alleen is er in Brestonica een logfile voor

werkingsfouten, maar bovendien worden de eventuele fouten automatisch

ge-e-maild naar onze eigen helpdesk. Bovenop de normale detectie van fouten, hebben wij in het financieel rapport de berekening van een “cumul carré” en een vorderingscontrole ingebouwd. Tevens is er automatisch melding van een error-level bij het beëindigen van een programma, zowel F/O als B/O.


Veiligheid tegenover verlies van data: De kassa’s hebben een eigen buffergeheugen dat gemiddeld de gegevens van meer dan 2 maanden bijhoudt.  Wanneer de on-line-verbinding zou uitvallen, kunnen de kassa’s autonoom verder werken, met identificatie van de klanten via hun badge en met het badgesaldo dat geldig was voor de onderbreking. Bij terug on line gaan, wordt alles automatisch aangepast.


De B/O wordt liefst geïnstalleerd op uw server met back-ups in overleg met uw

IT-dienst. De communicatie tussen de kassa’s en de B/O verloopt

in principe over het netwerk van het bedrijf.   


Toepassingen:

Het bedrijfsrestaurant

De personeelswinkel

Drank- en snoepautomaten of met belegde broodjes

  en koude schotels  voor lunchpauzes op werkuren

  dat het bedrijfsrestaurant gesloten is.

Automaten met klein veiligheidsmateriaal zoals

  handschoenen, veiligheidsbrillen, steriel materiaal

  en andere voor gecontroleerde bedeling dichtbij

  de werkvloer.

Reservering en self kassa: ik neem en scan zelf.

Heb je een suggestie?     

Laat het ons weten.

BRESTONICA groeit mee!

info@brestonica.be

Niet vergeten !

De Black Box